Tatjana Alic - Dragosavljevic: Biografija
 

Biografija

Mr sci Tatjana Dragosavljević - Alić, specijalista medicinske psihologije, diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu a magistrirala u oblasti “Rehabilitacija osoba sa psihofizičkim oštećenjima” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirala medicinsku psihologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao stipendista “Carls Duisberg” organizacije – Nemačka, provela 3 meseca u Minhenu i Hamburgu na usavršavanju iz kognitivno-bihevioralne dijagnostike i terapije dece sa posebnim potrebama i problemima mucanja.

U Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof dr Cvetko Brajović” radila od osnivanja ustanove.

Organizator (i edukator) više seminara iz oblasti dijagnostike i terapije mucanja dece i odraslih u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Učesnik seminara drugih stručnjaka iz oblasti dijagnostike i bihevioralne terapije kod neuspostavljene kontrole mokrenja.

Inicijator i jedan od osnivača udruženja “Društvo samopomoći osoba koje mucaju”.

Sada radi kao saradnik u psihološko-psihijatrijskoj ordinaciji “Self”, ul. Kneginje Zorke 56, Beograd.

 

Biografija Dijagnostika i terapije Seminari Društvo za pomoć osobama koje mucaju Kontakt