• Informacioni centar “Žene i ruralni razvoj”
  • Ekonomsko i političko osnaživanje seoskih žena i njihovih organizacija
  • Želimo da naš Informacioni centar bude i koristan i inspirativan...
  • ...da ima praktičnu namenu i omogući kontakte...
  • ...i da potpomogne stvaranju novih projekata i ubrza razvoj ruralnih područja...
  • ...pospeši postizanje rodne ravnopravnosti, omogući edukaciju...
  • ...a vremenom preraste u moćno oruđe kako za sprovođenje javnih politika u ovoj oblasti...
  • tako i za celokupni ekonomski razvoj ruralnih područja u Vojvodini
  • Nova etapa razvoja žena i ženskih organizacija
  • Portal "Žene i ruralni razvoj" je zajednica stručnjakinja, preduzetnica i aktivistkinja zainteresovanih za razmenu i saradnju

Javni poziv za učešće na konkursu za izradu idejnog rešenja BANATSKOG SUVENIRA

Udruženje "Klaster Banatska ruta" raspisao je Javni konkurs za izradu idejnog rešenja za izradu Banatskog suvenira. Konkurs je namenjen organizacijama

Read more.

Udruženje „Klub finih zanata“ iz Mošorina organizuje dve gRadionice

Udruženje „Klub finih zanata“ iz Mošorina organizuje dve gRadionice, podržane od fondacije Rekonstrukcija ženski fond namenjene obuci žena za gradnju

Read more.

Održana obuka za 31 bračni par o osnovama organske poljoprivrede

Zavod za ravnopravnost polova, u saradnji sa Zelenom mrežom Vojvodine i Edukativnim centrom iz Novog Sada sproveo je obuku o

Read more.